Το M.S.C cold cap system περιλαμβάνει:

α) Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, που ανήκει αποκλειστικά στην M.S.C ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το νοσηλευτικό προσωπικό εκπαιδεύεται για μακρύ χρονικό διάστημα από εξειδικευμένους στο σύστημα ειδικούς, για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος , προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει :
i) Χρονολογικά σωστή και ακριβή επιλογή των βαθμών ψύξεως των καπέλων ψυχρής θεραπείας, του χρόνου αλλαγής και παραμονής τους στο τριχωτό της κεφαλής, πριν, κατά τη διάρκεια και για ένα ποικίλο χρονικό διάστημα μετά την ενδοφλέβεια θεραπεία, ανάλογα με το χημειοθεραπευτικό σχήμα.
ii) Συνεχή καθοδήγηση του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χημειοθεραπετικής αγωγής, όσον αφορά την προστασία των μαλλιών του.
iii) Τέλεια εφαρμογή και γρήγορη τοποθέτηση του καπέλου ψυχρής θεραπείας.

β) Αερόψυκτους ειδικούς καταψύκτες ιατρικών προδιαγραφών εξοπλισμένους με εσωτερικά και εξωτερικά ψηφιακά θερμόμετρα και με ενεργοποίηση συναγερμού σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί η απαραίτητη θερμοκρασία. Τα ψυγεία αυτά λόγω λειτουργίας τους, επί μονίμου βάσεως σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, είναι απαραίτητο να συντηρούνται κάθε δύο μήνες, από ειδικούς τεχνικούς.

γ) Ειδικά καπέλα ψυχρής θεραπείας, που κατασκευάζονται με αυστηρές ιατρικές προδιαγραφές και απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Τα καπέλα είναι αντιτοξικά και αντιαλεργικά. Ο αριθμός των καπέλων που χρειάζεται, είναι ανάλογος με την τοξικότητα των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Υπολογίζεται με βάση τη δοσολογία, τη διάρκεια που χρειάζεται να ενεθεί και το χρόνο που απαιτείται να μεταβολισθεί. Τα οποία εναλλάσσονται σε συγκεκριμένα τακτά χρονικά διαστήματα από το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας μας και μετά το πέρας της θεραπείας επανατοποθετούνται στους ειδικούς καταψύκτες. Επισημαίνουμε ότι η διάρκεια ζωής των καπέλων δεν ξεπερνά τον ενάμιση χρόνο.

Χαρακτηριστικά τους είναι:
i) Αντιτοξικά και αντιαλλεργικά
Όλα τα υλικά κατασκευής είναι αντιτοξικά και αντιαλλεργικά.

ii) Άνετα ως προς τη χρήση
Τα καπέλα ψυχρής θεραπείας, προσαρμόζνται άνετα σε όλα τα μεγέθη των κεφαλών. Έχουν βάρος μόνο 1,5 κιλό και δεν περιορίζουν την κινητικότητα τους ασθενούς. Πριν τη χρήση, δεν απαιτείται κανένα παρασκεύασμα και παραμένουν εύπλαστα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν προκαλούν πονοκεφάλους στον ασθενή, λόγω ακριβούς και ομοιόμορφης ψύξης.

δ) Ειδικά γάντια και ποδονάρια κατά της ονυχόλησης.
Το M.S.C Cold Cap System, διαθέτει τα ειδικά ψυχρά γάντια και ποδονάρια, τα οποία προλαμβάνουν την ονυχόληση των άκρων και το σύνδρομο παλαμών και πελμάτων στους ασθενείς που υπάγονται σε χημειοθεραπευτική αγωγή.

Χαρακτηριστικά τους είναι:
1) Αντιτοξικά και αντιαλλεργικά
2) Εύκολα και ανεκτικά ως προς τη χρήση

Copyright 2021 MSC ΕΛΛΑΣ - Design by AdMore