Παράγοντες επιτυχίας

Ποιότητα και ποσότητα φαρμάκου – φαρμάκων.
Ποιότητα και ποσότητα του τριχωτού της κεφαλής.
Ψυχολογία. Η καλή ψυχολογία είναι γνωστό ότι επηρεάζει θετικά τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού και επιταχύνει την ίαση.
Καλή συνεργασία και πιστή τήρηση των οδηγιών που χορηγούνται από τους νοσηλευτές μας.

Για το ιδανικό αποτέλεσμα, ξεκινάμε συνήθως τη θεραπεία μας με την 1η χημειοθεραπεία του ασθενή.

Εάν ο ασθενής αποφασίσει την χορήγηση του συστήματος ψυχρής θεραπείας μετά την 2η – 3η κλπ. χημειοθεραπεία , αναλαμβάνουμε την χορήγησή του με δική του ευθύνη.
Αυτό γίνεται γιατί εάν ένας οργανισμός κάνει χημειοθεραπεία και δεν χρησιμοποιηθεί το σύστημα ψυχρής θεραπείας από την αρχή, τότε είναι αυτονόητο ότι έχει περάσει χημειοθεραπευτικό φάρμακο στους θύλακες της κεφαλής με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου.

Copyright 2021 MSC ΕΛΛΑΣ - Design by AdMore