Γενικές πληροφορίες

To MSC Cold Caps System, το οποίο προσφέρεται στην Ελλάδα από την M.S.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποκλειστικά, θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέχρι σημερα θεραπεία για την αποφυγή της αλωπεκίας και της ονυχόλησης, οι οποίες προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία.

Το σύστημα που προφυλλάσει τους ασθενείς από τις ως άνω δυσμενείς παρενέργειες, έχει θεωρηθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ως αναγκαίο μέσο θεραπείας.
(απόφαση 23 της 143ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ – 19/11/98 και 26/11/98).

Ως προϋπόθεση χορήγησης του συστήματος απαιτείται η έγγραφη γνωμοδότηση του θεράποντος γιατρού ότι το φάρμακο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη χημειοθεραπεία του ασθενούς, υπάγεται σε εκείνα που έχουν ως παρενέργεια αυξημένα ποσοστά εμφάνισης αλωπεκίας. (απόφαση 15 της 165ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ – 01/03/01).

Copyright 2021 MSC ΕΛΛΑΣ - Design by AdMore